Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Birru walidain | DuniaSaja.com

DUNIASAJA.COM-Depenisi secara bahasa albir artinya kebaikan berdasarkan sabda Rasulullah Saw hadis riwayat
Muslim, secara istilah albir mentaati kedua orang tua semua apa yang di perintahkan kepada kita selama
tidak bermaksiat kepada Allah, dan al'ukut menjauhi mereka yang tidak berbuat baik jadi Birru walidain
merupakan sebuah kebaikan yang di persembahkan seorang anak kebapada orang tuanya baik dalam
kebaikan jahir maupun batin dan mengandung nilai fitrahnya manusia seperti wajibatul walid ialah
kewajiban orang tua mempersiapkan anak untuk berbakti kepadanya, sabda Rasulullah Allah
merahmati penolong anaknya untuk berbakti kepadanya.

Hukum Birru walidain ulama sepakat Birru walidain adalah pandu wajib bagi setiap individu 

1.wajib seorang anak berbuat kepada orang tua.
2. Berbakti kepada orang bukanlah suatu balas Budi.
3. Perioritas untuk mendapatkan perilakuan yang lebih dekat kepada orang tua
4. Berbakti kepada orang dibaringi ibadah kepada orang tua.
5. Doanya mustazab
6. Sebabnya turun Rahmat
7. Ridha Allah
 Bentuk-Bentuk Birru walidain
1. Menjaga dan memelihara ucapan
2. Taat serta akrab
3. Berdoa untuk kedua orang

Kesimpulan

 Birru walidain merupakan sebuah kebaikan yang mana kebaikan itu sendiri di peruntukkan kepada
orang tua sendiri yang mana dalam kebaikan secara jahir maupun batin begitu pula orang tua kita yang
mana mempersiapkan diri untuk merawat mendidik seorang anak untuk berbakti kepadanya dalam
konteks tuntunan keislaman.

Post a Comment

0 Comments

Pedoman Wawancara | DuniaSaja